Kredittkort
Kredittkort

Når en tar opp et kredittkort, eller flere, tenker en kanskje ikke over hvor store renteutgiftene kan komme til å bli. Det er jo en rentefri periode? Ja det er det, men det skal kun en gang til at en ikke betaler hele kreditten, og renten løper fra første dag. Det er da alvoret i denne ordningen går opp for en del. Mange klarer å få løst situasjonen, og problemet er borte. En del klarer ikke, og må refinansiere.

Vær klar over kostnadene

Betal all benyttet kreditt innen den rentefrie perioden, og kredittkort er gratis i bruk. Betaler du ned litt og litt løper rentene fra første dag du tok hull på kreditten. Har du da flere kort kan det bli dyrt. Et kort med en snittrente på 22% vil koste ca. 3 300 pr år kun i renter. Har du da flere kort er det bare å begynne å plusse på. Hvis du da har for eksempel 3 kort betaler du svimlende nærmere kr 10 000 kun i renter pr år. Kanskje har du økonomi til det, ikke vet vi, men har du problemer med å få betalt ned bør du se etter en løsning.

Løs vanskene med høye renteutgifter

Ser man at renteutgifter på kredittkort blir urimelig høye, og en begynner få problemer med innbetalinger må en ta tak med en gang. Mange velger da å refinansiere, ta opp et lån og løse inn et eller flere kort. La oss ta de 3 kortene nevnt ovenfor, kr 10 000 i renteutgifter. Løses disse inn med et lån på kr 30 000 kan man spare så mye som rundt kr 7 000 på et år. Da med for eksempel om en får lånet over et år med en effektiv rente rundt 15%. Absolutt en løsning en bør vurdere før problemet blir uoverkommelig.