Kredittkort
Kredittkort

Visste du at netthandel med et vanlig bankkort kan få meget store konsekvenser for deg dersom du skulle være uheldig med handelen? Dette fordi at du med slike kort har svært få rettigheter, noe som er den fremste årsaken til at vi alltid anbefaler at man handler på nettet med et kredittkort.

Større sikkerhet og flere rettigheter

Den fremste grunnen til at man bør bruke et kredittkort når man handler på nettet, er sikkerheten. For hvis man blir utsatt for svindel, så er man på langt tryggere grunn dersom man ikke brukte et bankkort. Dette fordi at det er bankens penger som blir «tappet», og ikke dine egne. I de aller fleste tilfeller vil man ikke selv måtte betale en eneste krone dersom man blir utsatt for svindel gjennom netthandel med kredittkort. Samtidig unngår man at man går lenge uten penger mens man venter på at banken skal behandle saken, ettersom det ikke er din personlige konto som har blitt tappet.

Sikkerhet ved konkurser

Vi har sett flere eksempler der nordmenn har bestilt flybilletter eller konsertbilletter frem i tid, og betalt med et vanlig bankkort. Deretter har selskapet gått konkurs før man fikk den tjenesten man bestilte, og det eneste håpet om å da få refundert pengene, er dersom det er nok midler igjen i konkursboet til selskapet. Ofte er ikke dette tilfellet, slik at man taper alle pengene. Men benytter man et kredittkort, så er det banken som blir nødt til å ta denne regningen.