Kredittkort
Kredittkort

Har man kredittkort, og benyttet seg av kreditten, kjenner man til den månedlige fakturaen fra banken. Finanstilsynet ga i 2013 nye retningslinjer for hvordan fakturaer og avtaler skulle behandles fra bankens side. Noen hovedpunkter kan være greit for alle å kjenne til. På den måten kan du selv enkelt sjekke at din bank gjør dette riktig. I tillegg er det selvfølgelig gunstig vite litt om avtaler, som du faktisk kan endre underveis.

Betalingsavtalen

Når man får et kredittkort signerer man på en avtale. I denne finner man alle «reglene» for kortet, vilkår og videre. Det en skal være klar over er at selv om avtalen har et minimumsbeløp betyr ikke dette at du ikke kan betale mer om du ønsker. Du kan når som helst avtale med banken din om hvilket beløp du ønsker skal betales hver termin, så lenge det er over minstebeløpet. Velger du å til enhver tid betale inn total benyttet kreditt har du også mulighet til det. En del får kanskje terminbetalingene over avtalegiro. Dette frarådes faktisk fra Finanstilsynet. De mener avtalegiro kun kan benyttes ved innbetaling av all brukt kreditt.

Opplysningene på fakturaen

Finanstilsynet har gitt bankene retningslinjer for hvordan en faktura skal utformes, da med tanke på hvilken informasjon den skal inneholde. Den månedlige fakturaen skal inneholde kontoopplysningene som tilhører ditt kredittkort. Disse opplysningene kan gis på fakturaen eller som et vedlegg. Det skal komme klart og tydelig frem hvor mye du har benyttet totalt i kreditt. I tillegg skal terminbeløpet ikke utfylles på forhånd. Det skal komme frem på fakturaen hva minstebeløpet er, men du skal selv kunne fylle dette, eller et høyere beløp inn. Samtidig som dette er klare retningslinjer er det også anbefalt at det fremkommer på fakturaen hva forskjellige betalingsmetoder vil koste.