Kredittkort
Kredittkort

Tallet på nordmenn som får økonomiske problemer er stadig økende, og har nærmest eksplodert i forhold til tidligere år. Tallene er bekymringsmessig, og samtidig noe uforstående, da de fleste nordmenn har bedre råd i dag enn tidligere. Statistikken inneholder alle typer lån og kredittkort, samt alle aldersgrupper. Dermed kan dette gjelde også deg.

Økonomiske svartelistet pga. betalingsanmerkning

Hele 235 526 nordmenn er økonomisk svartelistet, og dette tallet øker stadig. Å være svartelistet vil si at en har hatt en, eller flere, betalingsanmerkninger og inkassokrav. Betalingsanmerkninger skal slettes når kravet er betalt, men det betyr ikke at man slipper unna å bli svartelistet. Det er nemlig nok med en betalingsanmerkning og du kan havne på denne lite hyggelige listen. Står du oppført der kan du få problemer med søknader på lån eller kredittkort ved en senere anledning. Årsakene til at dette tallet stiger er uklare, men beløpet for gjeld på svartelista har nådd 36 milliarder (sept-14).

Statistikken er alarmerende

Et av de store kredittopplysningsfirmaene har gjort en analyse av dagens situasjon, og tallene er ikke hyggelige. De siste 6 årene har andelen personer med gjeld, som har fått betalingsanmerkning, økt med 70%. De siste offisielle tallene for søknader om å komme inn under gjeldsordningen er fra 2013. Denne oversikten viser at så mange som 5 528 personer hadde søkt, og det er rekordtall for slike søknader. 2013 var også året med en topp på andelen boliger krevd tvangssolgt, og tallet var faktisk atskillig høyere enn da vi hadde en økonomisk krise her i landet på 80-tallet. Norge har lav arbeidsløshet, lave renter på boliglån og folk har bedre råd, men til tross for dette øker de økonomiske problemene folk har. Lag deg et godt budsjett før du søker kredittkort, og lær deg å bruke kortet smart. Det vil berge deg fra å få økonomiske problemer.