Kredittkort
Kredittkort

Nordmenn er i verdenstoppen i kortbruk som betalingsmiddel. I 2013 ble kort brukt som betalingsmiddel for over 500 milliarder norske kroner. Vi ligger på verdenstoppen i kortbruk. Nordmenn tjener generelt helt greit, så det er kanskje ikke merkelig at man ønsker bruke litt penger også. Dessverre er det en del som benytter kort noe ufornuftig, kanskje spesielt om en ser på bruk av kredittkort. Det er fort gjort å miste oversikten, eller la seg rive med, om en ikke ser pengene fysisk. Vips har en havnet i kredittfella!

Vær oppmerksom på bruken av kredittkort

Det er mange forskjellige kort i omløp og mange forskjellige brukere av disse. Har man en stabil inntekt, og oversikt over egen økonomi, er bruk av kredittkort uproblematisk. Da vet man hva en bruker og hvor mye som skal betales for å dekke opp kreditten. Det er når en mister oversikten det blir problemer. Benytter man mye, eller hele kreditten, er det uunngåelig å måtte betale tilbake, og for mange blir det et problem. Pengene rekker ikke til og rentene begynner å løpe på kreditten. Da blir det fort dyrt, og problematisk.

Kredittkortfellen

Kreditten er brukt opp og rentene løper. Har man en brukt kreditt på kr 50 000, med rentesats på rundt 20% (ofte mer), blir det dyrt. Regner en grovt på dette vil det si kr 10 000 i renteutgifter. I tillegg kommer renters rente om en ikke klarer betjene rentene. Det er i denne situasjonen at enkelte tar opp et nytt kredittkort for å dekke opp denne gjelden. Her er det at det går galt. Klarer man ikke betjene et kort sier det seg selv, at et nytt kort bare vil forverre situasjonen. Fellen har klappet sammen! Bruk kortet med fornuft, og er du usikker på om du kan dekke opp kreditten, ta da heller kontakt med korttilbyderen.