Kredittkort
Kredittkort

Alle former for kreditt, det være seg lån eller kredittkort, koster. Det vil variere hvor mye alt etter hva og hvilke betingelser man har. Det er viktig at man er oppmerksom på hva som gjelder, slik at en ikke får noen økonomiske overraskelser. Det naturlige er å sjekke ut alt slikt før en går til anskaffelse av dette, men dessverre ser man at ikke alle gjør det.

Renter

Selskapene som formidler kredittkort ønsker selvfølgelig å tjene noen kroner. Det finner alle naturlig. Det som er viktig å ha i bakhodet er hvor mye skal de ha betalt? Her vil det variere en del, alt hvilket kort du har. På kredittkort opereres det også med nominell og effektiv rente, og det er den effektive som er interessant ved tilbakebetaling. Effektiv rente viser deg det reelle rentenivået, inklusive eventuelle gebyrer. Renter på disse kredittene kan være til dels rimelige men kan også fort bli veldig kostbare. Mange har en effektiv rente på over 20%. Dermed kan en fort gå på en smell om en ikke bruker kortet riktig.

Rentefri periode på kredittkort

Et minibankkort henter penger direkte fra bankkontoen din, mens et kredittkort gir deg muligheten til å handle på kreditt. Alle kort som gir kreditt har en rentefri periode. Denne perioden kan variere. Det kan være fra 30 dager og opp, banker som yA Bank har sågar opp mot 50 dager rentefri periode. Denne perioden kan du ha benyttet kreditt, og rentene løper ikke. I denne perioden kommer krav om innbetaling. Dette kravet er som regel på et minstebeløp. Si du har brukt kr 1 000, mens kravet er på kr 250. Betaler du kun dette vil du ha kr 750 som det da løper renter på. Det smarteste er å betale hele kreditten innen rentefri periode er over.