Kredittkort
Kredittkort

Den største forskjellen ligger i pengenes opprinnelse. Med vanlig bankkort bruker du dine egne penger som du selv satt inn på bankkontoen, og du kan ikke bruke mer enn du selv har gjort tilgjengelig. Kredittkort vil derimot gi deg tilgang på kapital du ikke selv har opparbeidet, og kan betraktes som et kortsiktig lån. Med vanlige bankkort kan du altså ikke bruke mer enn du selv har på konto, mens kredittkortene gir deg mulighet til å låne penger av banker og finansinstitusjoner med en avtale om at du betaler tilbake i tide.

Vanlige bankkort har få fordeler

Med vanlige bankkort har du ikke tilgang til noen særskilte fordeler med mindre du er heldig. Dette er en tilleggstjeneste som tilbys av banken din, og blant de få fordelene som tilbys finnes vi gratis uttak i utlandet og gratis uttak av penger fra minibanker. Med kredittkort er du derimot beskyttet mot svindel og tyveri med mindre du selv handler grovt uaktsomt. I disse tilfellene må du betale en ganske høy egenandel som kan komme opp mot kr 12 000. Kredittkort krever også at du har en større grad selvdisiplin og ikke bruker mer enn du er i stand til å betale tilbake. Dette er til stor forskjell fra de vanlige bankkortene.

Noen av fordelene et kredittkort kan tilby deg

En av de mest merkbare fordelene ved å bruke kredittkort er beskyttelsen mot svindel, tyveri eller selgere som ikke overholder sine forpliktelser. Dette kravet stammer fra den norske finansavtaleloven. Her plikter kredittutstederen å dekke tapene dine dersom du ikke selv er skyld i det som har skjedd. I tillegg vil du mulighet til å få rabatter på utvalgte bensinstasjoner og dagligvarebutikker, og dette kan beløpe så mye som tusenvis av kroner hver måned.