Kredittkort
Kredittkort

Da det gjelder reiseforsikring på kredittkortet ditt er det et par ting du burde være klar over på forhånd før du drar på reise. Reiseforsikring regnes som den hellige gral i kredittkortbransjen, og ethvert selskap som ikke tilbyr dette vet at de vil potensielt kunne miste store kundegrupper til konkurrentene. Ikke alle selskap tilbyr i dag reiseforsikring, men mesteparten har dette tilgjengelig som en del av fordelspakken til kortet sitt. I de fleste tilfeller må du sørge for å betale mer enn 50% av reisen med kortet, og samtidig ikke dra på reiser som varer mer enn 3 måneder. De du reiser sammen med vil også kunne dekkes dersom du betaler mer enn halvparten av reisekostnadene deres med kortet ditt.

Vilkår og sammenligning

For å oppfylle kravet til mer enn 50% av kostnader, burde du sørge for å betale flyreisen og hotellet med kredittkortet. Dette burde i de aller fleste tilfeller holde til å dekke kravet fra kredittkortselskapet. I tillegg er det ikke vanlig å reise på ferier av lenger varighet enn 3 måneder og derfor burde dette være i orden for de fleste. Da det gjelder fordeler kan du spare penger ved at du slipper å betale for en egen reiseforsikring, og dermed slipper du unna omtrentlige kostnader på kr 1 500- 2 000 per år. Dette er mye penger, og kan regnes som den største fordelen med å eie et kredittkort.

Hva er ufordelene med dette?

Noen kredittkort har lavere erstatningssummer for tyveri og svindel da du er på reise. Vanlige reiseforsikringer vil dermed som oftest kunne utbetale en høyere maks sum dersom uhellet først inntreffer. I tillegg vil kortene som oftest ikke dekke alle de typer aktiviteter som er beskyttet gjennom ordinære reiseforsikringer. Eksempel på dette kan være at kredittkortselskapet ikke dekker skader som stammer fra dypvannsdykking, mens den ordinære forsikringen inkluderer en provisjon for dette.